De regenboog

IKT

Bij IKT wordt het tarief berekend volgens het inkomen. Deze berekening wordt steeds gemaakt via de website van kind en gezin. Hierbij wordt er rekening gehouden met het inkomen van alle samenwonende partijen. Hoe lager het inkomen hoe lager het te betalen tarief.

Er wordt ook steeds een bijkomende vergoeding aangerekend van 3,83€ ( afvalverwerking, verzorgings-producten, enz........) + een Pamper kost voor een 1/2dag van 1€ per dag of voor een hele dag 2€ per dag.

Gerechtvaardigde afwezigheid:

Elk kindje heeft recht op een aantal dagen gerechtvaardigde afwezigheid. Deze worden berekend op het aantal dagen dat het kindje naar de opvang komt. Voor kinderen die ook halve dagen komen zal er een verrekening verhoudingsgewijs gebeuren.

* 20 respijtdagen voor kinderen met een voltijds ( 5 dagen/week) opvangplan                                               * 16 respijtdagen voor kinderen die 4 dagen per week komen                                                                           * 12 respijtdagen voor kinderen die 3 dagen per week komen                                                                           * 8  respijtdagen voor kinderen die 2 dagen per week komen

Een respijtdag is een dag waarop het kind niet aanwezig is voor o.a. ziekte,vakantie,...... .          Uiteraard betalen ouders niet voor gereserveerde dagen die vallen op sluitingsdagen van de opvanglocatie zelf vb. Pinkstermaandag.

Ongerechtvaardigde afwezigheid:

Dit zijn de afwezigheidsdagen bovenop de gerechtigde afwezigheidsdagen. Voor deze dagen betaalt U 23,37€ per volledige geplande opvang dag en 13,10€ per halve geplande opvangdag.