De regenboog

Flexibele en occasionele opvang

Kinderopvang op maat!

Snel een kwaliteitsvolle oplossing vinden voor de opvang van je kind?

Het is niet altijd gemakkelijk.

  • Je moet even naar de dokter.
  • Een dringende boodschap gaan doen.
  • Even op sollicitatie gesprek.
  • Je huidige opvang locatie valt uit door ziekte of vakantie.
  • Er is een acute crisissituatie in het gezin.
  • Het kind heeft nood aan opvang buiten het gezin om sociale en/of pedagogische redenen.

Zelfstandige voorziening

kinderopvang de regenboog

Kan je helpen opvang te voorzien voor een korte periode door flexibele en occasionele opvang.

De speciale opvang is wel beperkt in tijd:

Je mag er maximaal 6 maanden op één volgend gebruik van maken.