De regenboog

Informatie

Bij vrije tarief werken we met een vast bedrag per opvangdag. Voor een opvangdag langer dan 5u. betaald men 36,17€ per dag, minder dan 5u betaald men 22,95€ per opvangdag.

Er wordt ook steeds een bijkomende vergoeding aangerekend van 3,83€ ( afvalverwerking, verzorgings-producten, enz........) + een Pamper kost voor een 1/2dag van 1€ per dag of voor een hele dag 2€ per dag.( zodra het kindje droog is vervalt de Pamper kost )

Via het groeipakket zal men een terugbetaling krijgen van 3,43€ per aanwezige opvangdag langer dan 5u. en de helft van dit bedrag voor opvang tussen 3 en 5u. Minder dan 3u. opvang per dag geeft geen recht op een toeslag.

Zo betaald men voor een volledige dag opvang 36,17€ per dag - 3,43€ via het groeipakket maar 32,74€ per dag + bijkomende kosten.

Gerechtvaardigde afwezigheid:

Elk kindje heeft recht op een aantal dagen gerechtvaardigde afwezigheid. Deze worden berekend op het aantal dagen dat het kindje naar de opvang komt. Voor kinderen die ook halve dagen komen zal er een verrekening verhoudingsgewijs gebeuren.

* 20 respijtdagen voor kinderen met een voltijds ( 5 dagen/week) opvangplan * 16 respijtdagen voor kinderen die 4 dagen per week komen * 12 respijtdagen voor kinderen die 3 dagen per week komen * 8 respijtdagen voor kinderen die 2 dagen per week komen

Een respijtdag is een dag waarop het kind niet aanwezig is voor o.a. ziekte,vakantie,...... . Uiteraard betalen ouders niet voor gereserveerde dagen die vallen op sluitingsdagen van de opvanglocatie zelf vb. Pinkstermaandag. bij vrije tarief gaat een ziektedag niet van de respijtdagen als dit gewettigd is met een doktersattest.

Ongerechtvaardigde afwezigheid:

Dit zijn de afwezigheidsdagen bovenop de gerechtigde afwezigheidsdagen. Voor deze dagen betaalt U 36,17€ per volledige geplande opvang dag en 22,95€ per halve geplande opvangdag.